Brevförmedlingstjänster

Avtalsperiod: 2015-04-01 - 2019-03-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-03-31

Detta ramavtalsområde omfattar brevförmedlingstjänster. Det finns nio ramavtalsleverantörer och fjorton tjänsteområden, t.ex. brevförsändelser, brevsändningar, adresserad direktreklam (ADR), oadresserad direktreklam (ODR), Posttidning och utrikes brevförsändelser. Dessa leverantörer tillhandahåller olika typer av brevförmedlingstjänster. Detaljerad beskrivning av varje tjänst finns under varje leverantör nedan. Utöver dessa tillhandahåller vissa leverantörer även olika typer av tilläggstjänster.

För att underlätta vid avrop har Statens inköpscentral tagit fram dokumentet "Stöd för val av leverantör" samt "Vägledning" som återfinns under fliken Gemensamma dokument.

Med hänvisning till att upphandlingen av brevförmedlingstjänster blivit avbruten, behöver ni se över tiden för era leveransavtal/kontrakt gällande brevförmedlingstjänster för 2019. Befintligt ramavtal går ut 2019-03-31.

Läs mer

Enligt avtal Kontrollera noga vilka villkor som gäller för avrop när du ska använda detta ramavtal. På denna sida hittar du dokument som hjälper dig att använda ramavtalen på rätt sätt.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
AB Svenska Spel
Casino Cosmopol AB
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank