DHL Freight (Sweden) AB

Kontaktinformation

Telefonnummer:08-54345000
Gatuadress:
Postadress:17087  Stockholm
E-post:info@dhl.com
Webbplats:http://www.logistics.dhl/se-sv/home/vara-divisioner/frakt
Organisationsnummer:5561030437

Leverantör i följande ramavtalsområden

Har varit leverantör i följande utgångna ramavtalsområden

Leverantören finns inte inom några ramavtalsområden.