Flyttjänster - avrop genom förnyad konkurrensutsättning (över 50.000 kronor) - Västerbottens län

Avtalsperiod: 2018-04-10 - 2022-04-09 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-04-09

Ramavtalet för Flyttjänster omfattar en kombinerad avropsordning (Rangordning och förnyad konkurrensutsättning).
För det fall att avropets värde, oavsett typ av flyttjänst (inbegripandes de flyttjänster som kan avropas rangordnat se nedan) beräknas överstiga 50 000 SEK ska en förnyad konkurrensutsättning göras:

• Flyttjänst - Kontor
• Flyttjänst - Arkiv
• Flyttjänst - Övrigt (Flytt av bibliotek, undervisningslokaler och förråd)
• Magasinering

En förnyad konkurrensutsättning ska även göras om uppdraget omfattar följande (ej obligatoriska) flyttjänster:

• Uppdraget omfattar flytt av verkstäder
• Uppdraget omfattar flytt av konst- och museiföremål
• Uppdraget omfattar flytt av speciellt tunga föremål (föremål som väger mer än 700 kg)
• Uppdraget omfattar flytt av laboratorieutrustning
• Uppdraget omfattar avveckling av gods
• Uppdraget omfattar flyttjänster till/från ett annat land
• Uppdraget omfattar bohagsflytt
• Den avropsberättigade myndigheten behöver ställa särskilda krav på säkerhet, (t.ex. registerkontroll av personal, säkerhetsskyddsavtal).

Läs mer

För att välja län klicka nedan

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2021-03-22