Frågor och svar om Flyttjänster - avrop genom förnyad konkurrensutsättning (över 50.000 kronor)

 • Omfattar "Avveckling av gods" även avyttring/försäljning av gods?
  Svar:

  "Avveckling av gods" omfattar gods som ska kasseras (se ffu krav 5.9). Avyttring/försäljning omfattas inte av ramavtalet (se ffu krav 1.4.2).

 • Kan man avropa flyttuppdrag i ett för landet heltäckande kontrakt och helst med en enda ramavtalsleverantör?
  Svar:

  Det finns ingen möjlighet att teckna ett rikstäckande kontrakt vid avrop från ramavtalet för Flyttjänster, detta då ramavtalet är geografiskt indelat i län med olika ramavtalsleverantörer inom varje län.

 • Vilket läns leverantörer ska tillfrågas när avrop avser flytt till/från utland?
  Svar:

  Avrop sker i förnyad konkurrensutsättning i det län flytten utgår från, alternativt flyttas till.

 • Kan man avropa kontrakt som gäller mer än ett flyttuppdrag med succesiva leveranser (s.k. leveransavtal)?
  Svar:

  Ja det är möjligt att avropa kontrakt för succesivt utförda flyttuppdrag. Ett sådant avrop bör vara tydligt specificerat vad gäller omfattning utifrån uppdragstyp (t.ex. kontor, arkiv, bohag inklusive ev. särskilda krav på säkerhet/uppdragstyp) och tidpunkter för uppdragens utförande. I avropet ska anges vilka uppdrag som garanteras och vilka uppdrag som kan ses som optioner (t.ex. tilläggsarbeten, oförutsedda händelser). Tänk på att även optionerna i möjligaste mån bör definieras till innehåll, tid och förutsättningar.