Omfattar "Avveckling av gods" även avyttring/försäljning av gods?

"Avveckling av gods" omfattar gods som ska kasseras (se ffu krav 5.9). Avyttring/försäljning omfattas inte av ramavtalet (se ffu krav 1.4.2).

Senast ändrad: 2021-01-20