Ingår bortforsling/hantering av farligt gods i ramavtalet?

Nej, tjänst som innefattar bortforsling/hantering av farligt avfall ingår inte i ramavtalet. Endast avveckling av gods som är kasserbart, det vill säga sopor, kan avropas från ramavtalet.  

Senast ändrad: 2021-01-20