Har ramavtalsleverantören rätt att ta ut tippavgift vid avveckling av kasserbart gods?

Ja, ramavtalsleverantören har rätt att ta ut en faktisk och verifierbar tippavgift för avveckling av gods.

Senast ändrad: 2021-01-20