Hur kan det komma sig att det finns fem prisposter i den generella prislistan under ”Gemensamma dokument”, medan det finns åtta prisposter i respektive leverantörs prislista vid rangordnat avrop?

Den generella prislistan som finns under ”Gemensamma dokument” innehåller ramavtalets golvpriser. Det är endast avseende fem av åtta begärda priser som det finns golvpriser satta i ramavtalet. För de återstående tre prisposterna, som saknar golvpris, har det därför varit fri prissättning för ramavtalsleverantören. De priser som ramavtalsleverantörerna lämnat i sina respektive prislistor gäller som avtalade priser vid rangordnat avrop.

Senast ändrad: 2021-01-20