Freys Express International AB

Kontaktinformation

Telefonnummer:040-394360
Gatuadress:Box 21023
Postadress:200 21  Malmö
E-post:info@freysexpress.se
Webbplats:http://www.freysexpress.se
Organisationsnummer:5566723333

Har varit leverantör i följande utgångna ramavtalsområden