Flyttjänster - avrop genom rangordning (upp till 50.000 kronor)

Avtalsperiod: 2018-04-10 - 2021-04-09 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-04-09

Ramavtalet för Flyttjänster omfattar en kombinerad avropsordning (Rangordning och förnyad konkurrensutsättning).
Följande tjänster avropas via Rangordning förutsatt att avropets värde understiger 50 000 SEK och omfattar följande obligatoriska flyttjänster inom Sverige:

• Flyttjänst - Kontor
• Flyttjänst - Arkiv
• Flyttjänst - Övrigt (Flytt av bibliotek, undervisningslokaler och förråd)
• Magasinering

Avser avropet någon av ovan tjänster men värdet överstiger 50 000 SEK ska en förnyad konkurrensutsättning genomföras.

Läs mer

För att välja län klicka nedan