Kan man avropa kontrakt som gäller mer än ett flyttuppdrag med succesiva leveranser (s.k. leveransavtal)?

Ja det är möjligt att avropa kontrakt för succesivt utförda flyttuppdrag. Ett sådant avrop bör vara tydligt specificerat vad gäller omfattning utifrån uppdragstyp (t.ex. kontor, arkiv, bohag inklusive ev. särskilda krav på säkerhet/uppdragstyp) och tidpunkter för uppdragens utförande. I avropet ska anges vilka uppdrag som garanteras och vilka uppdrag som kan ses som optioner (t.ex. tilläggsarbeten, oförutsedda händelser). Tänk på att även optionerna i möjligaste mån bör definieras till innehåll, tid och förutsättningar.

Senast ändrad: 2021-01-20