Kan man avropa flyttuppdrag i ett för landet heltäckande kontrakt och helst med en enda ramavtalsleverantör?

Det finns ingen möjlighet att teckna ett rikstäckande kontrakt vid avrop från ramavtalet för Flyttjänster, detta då ramavtalet är geografiskt indelat i län med olika ramavtalsleverantörer inom varje län.

Senast ändrad: 2021-01-20