Vilket läns leverantörer ska tillfrågas när avrop avser flytt till/från utland?

Avrop sker i förnyad konkurrensutsättning i det län flytten utgår från, alternativt flyttas till.

Senast ändrad: 2021-01-20