Har ramavtalsleverantören rätt till reseersättning?

Nej, utöver debitering för flyttarbete och fordon har ramavtalsleverantören rätt att ta ut en ställkostnad, en timme per dag och fordon samt en timme per dag och personal vid rangordnat avtal och enligt överenskommelse vid förnyad konkurrensutsättning. Någon rätt att debitera ersättning för restid finns däremot inte i ramavtalet.

Observera att förare ingår i fordonspris. Ställkostnad utgår därför inte för förare. Det gäller även för det fall att föraren också används i annan roll (ex. som expressarbetare) i flyttuppdraget.

Senast ändrad: 2021-01-20