Varför finns inga leverantörsspecifika prislistor vid förnyad konkurrensutsättning?

Vid förnyad konkurrensutsättning gäller fri prissättning, över ramavtalets golvpriser (i förekommande fall), vilket är skälet till att det inte finns några leverantörsspecifika prislistor vid förnyad konkurrensutsättning.

Senast ändrad: 2021-01-20