Till innehåll på sidan

Paketförmedlingstjänster

Avtalsperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

Ramavtalet omfattar paketförmedingstjänster inom Sverige, Europa och övriga världen samt Tilläggstjänster med nära och naturlig anknytning till Paketförmedlingstjänster.

Läs mer

En leverantör Vid avrop ska du vända dig direkt till den leverantör som tilldelats avtal för det upphandlingsområde som motsvarar ditt behov.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
AB Svenska Spel
Akademiska Hus Aktiebolag
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Nordregio
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
RISE Research Institutes of Sweden AB
SMA Maintenance
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2023-09-19