Personbilar (fordonsklass A-D)

Avtalsperiod: 2015-11-01 - 2019-10-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-10-31

Inom delområde Personbilar ingår nedanstående fordonsklasser:

  • Fordonsklass A: Personbil med tjänstevikt* upp till 1200 kg
  • Fordonsklass B: Personbil med tjänstevikt* mellan 1201 - 1450 kg
  • Fordonsklass C: Personbil med tjänstevikt* mellan 1451 - 1600 kg
  • Fordonsklass D: Personbil med tjänstevikt* från 1601 kg eller mer.

*Med tjänstevikt avses grundbilen utan tilläggsutrustning såsom glastak, dragkrok eller utrustningspaket. Vid beräkning av ovanstående tjänstevikter görs avdrag från grundbildens faktiska tjänstevikt om bilen är utrustad med nedanstående teknik:
-Drivmedel el eller laddhybrid -15%
-Drivmedel diesel eller fordonsgas -5%
-Fyrhjulsdrift -5%

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer
  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank