Frågor och svar om Personbilar (fordonsklass A-D)

  • Går det att avropa begagnade fordon?
    Svar:

    Nej, enbart nya fordon.