Tjänstefordon

Se vår informationsfilm om ramavtalet och hur du avropar från det!

 

  • Personbilar (endast förmånsbilar och personalbilar)

    Inom kategori Personbilar ingår nedanstående fordonsklasser: Fordonsklass A: Personbil med tjänstevikt* upp till 1200 kg Fordonsklass B: Personbil med tjänstevikt* mellan 1201 - 1450 kg Fordonsklass C: Personbil med tjänstevikt*....

  • Personbilar (endast tjänstebilar)

     Inom kategori Personbilar ingår nedanstående fordonsklasser Fordonsklass A: Personbil med tjänstevikt* upp till 1200 kg Fordonsklass B: Personbil med tjänstevikt* mellan 1201 - 1450 kg Fordonsklass C: Personbil med tjänstevikt*....

  • Transportfordon

    Inom kategori Transportfordon ingår nedanstående fordonsklasser: Fordonsklass F: Lätt lastbil med flak eller chassi med eller utan påbyggnad Fordonsklass G: Pick-up med 4WD och förhöjd markfrigång Fordonsklass H: Skåpbilar....