Tjänstefordon

  • Personbilar (endast förmånsbilar och personalbilar)

    Inom kategori Personbilar ingår nedanstående fordonsklasser: ·         Fordonsklass A: Personbil med tjänstevikt* upp till 1200 kg ·         Fordonsklass....

  • Personbilar (endast tjänstebilar)

     Inom kategori Personbilar ingår nedanstående fordonsklasser ·         Fordonsklass A: Personbil med tjänstevikt* upp till 1200 kg ·        ....

  • Transportfordon

    Inom kategori Transportfordon ingår nedanstående fordonsklasser: ·         Fordonsklass F: Lätt lastbil med flak eller chassi med eller utan påbyggnad ·        ....