Till innehåll på sidan

Personbilar (endast tjänstebilar)

Avtalsperiod: 2020-02-10 - 2024-02-09 Förlängningsoption max t.o.m. 2024-02-09

 Inom kategori Personbilar ingår nedanstående fordonsklasser

  • Fordonsklass A: Personbil med tjänstevikt* upp till 1200 kg
  • Fordonsklass B: Personbil med tjänstevikt* mellan 1201 - 1450 kg
  • Fordonsklass C: Personbil med tjänstevikt* mellan 1451 - 1600 kg
  • Fordonsklass D: Personbil med tjänstevikt* från 1601 kg eller mer.

*Med tjänstevikt avses grundbilen utan tilläggsutrustning såsom glastak, dragkrok eller utrustningspaket.

  • Fordonsklass E1: Personbil eldrift
  • Fordonsklass E2: Personbil laddhybrid (laddas via elnätet)


För vanliga tjänstebilar sker avrop genom förnyad konkurrensutsättning inom en eller flera fordonsklasser.

 

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
RISE Research Institutes of Sweden AB
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2023-09-29