Till innehåll på sidan

Transportfordon

Avtalsperiod: 2020-02-10 - 2024-02-09 Förlängningsoption max t.o.m. 2024-02-09

Inom kategori Transportfordon ingår nedanstående fordonsklasser:

  • Fordonsklass F: Lätt lastbil med flak eller chassi med eller utan påbyggnad
  • Fordonsklass G: Pick-up med 4WD och förhöjd markfrigång
  • Fordonsklass H: Skåpbilar med enkel- eller dubbelhytt
  • Fordonsklass I: Minibussar med minst 6 passagerarplatser utöver förarplatsen (femsitsigt fordon som har två uppfällbara enklare säten räknas inte som minibuss)

För transportfordon sker avrop genom förnyad konkurrensutsättning inom en eller flera fordonsklasser.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
RISE Research Institutes of Sweden AB
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2023-09-29