Till innehåll på sidan

IT-tjänster, avrop genom rangordning (t.o.m 500 timmar) - Övre Sverige

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2017-04-03 - 2021-04-02 Förlängningsoption max t.o.m. 2021-04-02

Yrkesområdet IT är indelat i tre områden: övre Sverige, mellersta Sverige och nedre Sverige.

Övre Sverige: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Dalarna.
Mellersta Sverige: Uppsala, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Örebro, Värmland, Stockholm och Gotland.
Nedre Sverige: Västra Götaland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland.

Vid förnyad konkurrensutsättning ska timpriser i anbuden överstiga angivna golvpriser.

Läs mer

För att välja geografiskt område klicka nedan.

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Hälsohögskolan i Jönköping AB
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag
Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen Tekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag
Senast ändrad: 2021-12-07