Till innehåll på sidan

Små konferenser t.o.m. 150 personer - Kategori Plus

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-12-31

Detta delområde omfattar konferenstjänster upp t.o.m. 150 personer och bokas direkt med anläggningen. I helpension ingår en övernattning med frukost, möteslokal, fm-fika, lunch, em-fika och middag.

Angivna priser är exklusive moms.

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • 1 Ekerum Resort Öland

    Gårdsvägen 22
    387 92 Borgholm
    Konferensrum: 8
    Avtal 23.3-7641-19:007

Senast ändrad: 2023-01-01