Till innehåll på sidan

Små konferenser t.o.m. 150 personer - Kategori Bas

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2020-11-20 - 2023-12-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-12-31

Detta delområde omfattar konferenstjänster upp t.o.m. 150 personer och bokas direkt med anläggningen. I dagkonferens ingår möteslokal, fm-fika, lunch och em-fika.

Angivna priser är exklusive moms.

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • 1 Himmelsby Spa & Konferens

    Himmelsby Norrgård 1
    595 97 Mantorp
    Konferensrum: 8
    Avtal 23.3-4746-20:004

Senast ändrad: 2023-01-01