Till innehåll på sidan

Säkerhetsteknik

Tidigare ramavtal

Ramavtalsområdet Säkerhetsteknik omfattar tre delområden. I delområdena Brandskydd och Säkerhetssystem finns både regionala och rikstäckande ramavtal. I delområde Konsulttjänster är ramavtalen enbart rikstäckande.

  • Säkerhetsteknik, brandskydd

    Detta delområde omfattar produkter och tjänster inom brandskydd som t.ex. brandredskap, skyltar, utrymningsprodukter, skyddsutrustning, service och utbildning. Tilläggstjänster som kan offereras är fasta släcksystem, webbaserad distansutbildning samt elektroniskt....

  • Säkerhetsteknik, konsulter för säkerhetssystem

    Detta delområde omfattar konsulttjänster som projektering och besiktning avseende säkerhetssystem samt riskanalys vid säkerhetsarbete. Ramavtalen är rikstäckande.Avrop sker enligt en s.k. kombinerad avropsordning: • enskilda....

  • Säkerhetsteknik, säkerhetssystem

    Detta delområde omfattar produktområden som inbrottslarm, brandlarm, CCTV (kamerateknik) och passerkontrollsystem, inkl. leverans, installation, service etc. Tilläggstjänster som kan offereras är t.ex. integrerade systemlösningar,....