Till innehåll på sidan

Transport och tjänstefordon

Tidigare ramavtal

  • Brev- och paketförmedlingstjänster

  • Drivmedel

  • Flyttjänster

    Ramavtalen för Flyttjänster är indelade i 21 län, avrop görs från det län där flytten utgår från (oavsett avropsordning). Avrop kan ske rangordnat eller i förnyad konkurrensutsättning, beroende på hur behovet ser ut och vilken typ av flytt som ska genomföras. Avropsordning....

  • Tjänstefordon

    Se vår informationsfilm om ramavtalet och hur du avropar från det!