Till innehåll på sidan

Brev- och paketförmedlingstjänster

Tidigare ramavtal

  • Brevförmedlingstjänster

    Detta ramavtalsområde omfattar brevförmedlingstjänster. Det finns 3 ramavtalsleverantörer och tio tjänsteområden, t.ex. brevförsändelser, brevsändningar, adresserad direktreklam (ADR), oadresserad direktreklam....

  • Paketförmedlingstjänster

    Ramavtalet omfattar paketförmedlingstjänster enligt nedan nämnda tjänsteområden samt vissa tilläggstjänster med naturlig anknytning till upphandlingsföremålet. A. Förmedling av inrikes företagspaket,....