Till innehåll på sidan

Tjänstefordon och förmånsbilar

Tidigare ramavtal

  • Förmånsbilar (fordonsklass A-D)

    Avrop sker genom tillämpning av villkoren i ramavtalet med särskild fördelningsnyckel.Särskild fördelningsnyckel innebär att myndigheten med hänvisning till ramavtalet beställer från den leverantör (återförsäljare) som kan erbjuda fordon som bäst kan tillgodose....

  • Personbilar (fordonsklass A-D)

    Inom delområde Personbilar ingår nedanstående fordonsklasser: Fordonsklass A: Personbil med tjänstevikt* upp till 1200 kg Fordonsklass B: Personbil med tjänstevikt* mellan 1201 - 1450 kg Fordonsklass C: Personbil med tjänstevikt* mellan 1451 - 1600 kg Fordonsklass....

  • Transportfordon (fordonsklass E-H)

    Inom delområde Transportfordon ingår nedanstående fordonsklasser: Fordonsklass E: Minibussarmed minst 6 passagerarplatser utöver förarplatsen Fordonsklass F: Lätt lastbil med flak eller chassi med eller utan påbyggnad Fordonsklass G: Pick-up med 4WD och förhöjd....