Till innehåll på sidan

IT-tjänster, övrigt

Tidigare ramavtal

  • E-förvaltningsstödjande tjänster 2010

    Detta ramavtalsområde omfattar berörda tjänster som en samlad tjänsteleverans. Det innebär att de stöds av tjänster för kundtjänst, support och utbildning samt för administration, uppföljning och statistik. Ramavtalen omfattar även leverantörstjänster för....

  • IT-Driftstjänster Helhetsdrift 2010

    Detta ramavtalsområde omfattar IT-driftstjänster och syftar till att utifrån respektive avropande myndighets behov tillgodose helhetsdriften inom området. Med drift inom IT-området avses ramavtalsleverantörens åtgärder i eller i anslutning till aktuellt IT-objekt....