Till innehåll på sidan

IT-tjänster, övrigt

Tidigare ramavtal

 • E-förvaltningsstödjande tjänster 2010

  Detta ramavtalsområde omfattar berörda tjänster som en samlad tjänsteleverans. Det innebär att de stöds av tjänster för kundtjänst, support och utbildning samt för administration, uppföljning och statistik. Ramavtalen omfattar även leverantörstjänster för....

 • IT-Driftstjänster Användarnära funktioner 2010

  Detta ramavtalsområde omfattar IT-driftstjänster, syftet är att utifrån respektive avropande myndighets behov tillgodose användarnära funktioner inom dessa. Fokus ligger på att klienter, i detta fall mobil och fast IT-utrustning anskaffas och driftas på myndigheten....

 • IT-Driftstjänster Helhetsdrift 2010

  Detta ramavtalsområde omfattar IT-driftstjänster och syftar till att utifrån respektive avropande myndighets behov tillgodose helhetsdriften inom området. Med drift inom IT-området avses ramavtalsleverantörens åtgärder i eller i anslutning till aktuellt IT-objekt....

 • IT-Driftstjänster Hosting 2010

  Detta ramavtalsområde omfattar applikationsdrift och andra IT-drifttjänster utanför myndigheten och syftar till att utifrån respektive avropande myndighets behov möjliggöra drift av applikationer. Med drift inom IT-området avses leverantörens löpande åtgärder,....

 • IT-Driftstjänster Påplatsdrift 2010

  Detta ramavtalsområde omfattar uppdrag där leverantören tar ansvar för och/eller ger support av den centrala IT-miljön hos myndigheten med bemanning på-plats. Det centrala är IT-drifttjänster inom områdena servrar, datalagring, kommunikation och service desk.....

 • IT-konsulttjänster 2009, uppdragskonsulter

  Detta ramavtalsområde omfattar uppdragskonsulttjänster på IT-området. Sådana tjänster innebär att leverantören åtar sig huvudansvaret för ett visst specificerat uppdrag där leverantörens konsulter och eventuellt annan personal ingår. Resultatet ska vara väl....

 • IT-utbildning

  Information om de ramavtal som omfattar olika typer av IT-utbildning efter 11 maj 2020. Detta ramavtalsområde omfattar utbildning inom IT till offentlig sektors anställda. Ramavtalsområdet omfattar utbildning inom utbildningsområdena....