Till innehåll på sidan

Administrativa system

Tidigare ramavtal

Ekonomistyrningsverket (ESV) ansvarade tidigare för att upphandla ramavtal med systemstöd för generella administrativa processer, se vidare förstudie inom området administrativa system. Motsvarande system och lösningar kan nu avropas från ramavtal inom området Programvarulösningar och/eller Operatörstjänst för elektroniska meddelanden.

 • Beslutsstödssystem (BI-system)

  De statliga ramavtalen för Beslutsstödssystem (BI-system) omfattar system för beslutsstöd, planering och uppföljning i form av Rapport- och analysverktyg och Budgetverktyg. Ramavtalen är ett komplett åtagande för beslutsstödssystem (så kallade BI-system),....

 • E-handelstjänst 2010

  Ramavtalen är inte längre avropsbara. Nya ramavtal som gäller E-handelstjänst har kunnat avropas från maj 2018. Ramavtalsområdet E-handelstjänst gäller beställnings-, leverans- som fakturahanteringsprocessen,....

 • E-handelstjänst 2015

  Ramavtalsområdet E-handelstjänst gäller it-stöd för beställnings-, leverans- och fakturahanteringsprocessen, det vill säga stöd för inköpsprocessen efter kontraktstilldelning. E-handelstjänsten uppdateras....

 • Ekonomisystem

  Ramavtalet är inte längre avropsbart. Ramavtalet omfattar ekonomisystem inklusive tillhörande tjänster. Ekonomisystemet ska dessutom kunna integreras med fristående system för lön, beslutsstöd, budget, projektstyrning....

 • Ekonomisystem som tjänst

  Ramavtalsområdet Ekonomisystem som tjänst (Ekonomisystem) hanterar stöd för ekonomihanteringen inom redovisning, reskontror, bokslut och uppföljning. Giltighetstid Ramavtalen kan avropas till och med den 1 november 2022, och kontrakt....

 • Oberoende konsulttjänster

  Ramavtalen är inte längre avropsbara. Ramavtalen gäller kvalificerade konsulttjänster knutna till avropares it-stöd för hantering av ekonomiadministrativa- och personaladministrativa processer. Vi har ramavtal med 5 bolag inom område ekonomi och ett bolag....

 • Operatörstjänst för distribution av kundfaktura

  Ramavtalsområdet gäller operatörstjänst för distribution av kundfakturor (Operatörstjänst kundfaktura). Det omfattar distribution av elektroniska kundfakturor via Peppol:s infrastruktur samt utskrift, kuvertering, frankering....

 • Personalsystem

  Ramavtalet är inte längre avropbart. Ramavtalet för Personalsystem omfattar löne- och personaladministrativt stöd inklusive tillhörande tjänster. Giltighet Avropsavtal/kontrakt kan vara giltiga åtta år efter att....

 • Skanningtjänst (leverantörsfakturor)

  Ramavtalet för Skanningtjänst omfattar skanning och tolkning av leverantörsfakturor. Ekonomistyrningsverket (ESV) har tecknat ramavtal med Azets Document Solution AB (tidigare S4F Progress AB och CogiDocs) avseende tjänst för skanning....