Till innehåll på sidan

IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Tidigare ramavtal

 • IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Norra regionen och Uppsala-Örebro

  Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Norra regionen och Uppsala-Örebro. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet. Ramavtalen....

 • IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Stockholm och Gotland

  Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Stockholm och Gotland. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet. Ramavtalen....

 • IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Sydöstra

  Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Sydöstra. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet. Ramavtalen är indelade....

 • IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Södra

  Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Södra. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet. Ramavtalen är indelade....

 • IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra 2018

  När detta avtal upphört att gälla efter 2022-10-14 kommer det inte att förlängas eller upphandlas på nytt. Avropsberättigade hänvisas istället till ramavtal IT-konsulttjänster. Detta ramavtalsområde....

 • IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Västra

  Detta ramavtalsområde omfattar IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Västra. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet. Ramavtalen är indelade....