Till innehåll på sidan

Programvaror och tjänster

Tidigare ramavtal

 • Grundläggande IT

  Detta ramavtalsområde är ett av fyra ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster 2014. Ramavtalsområdet omfattar programvaror och tjänster som i första hand stödjer en it-avdelning avseende arbetet med drift,....

 • Informationsförsörjning

  Detta ramavtalsområde är ett av fyra ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster 2014. Ramavtalen omfattar programvaror, tjänster och konsulttjänster som i första hand stödjer myndigheters e-förvaltningsarbete.....

 • Kontorsstöd

  Detta ramavtalsområde är ett av fyra ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster 2014. Ramavtalsområdet omfattar programvaror och tjänster som i första hand ger stöd till användaren hos offentlig sektor inom....

 • Licensförsörjning

  Ramavtalet omfattar licenser, abonnemang och prenumeration av programvara och publika molntjänster. Ramavtalet omfattar dessutom support, uppgraderingar och uppdateringar av befintligt innehav av programvaror. Ramavtalet omfattar....

 • Programvarulösningar

  Ramavtalet omfattar programvara, publik molntjänst och privat molntjänst som används när kunds behov täcker mer än ett av ramavtalen Licensförsörjning, Systemutveckling, Informationsförsörjning samt Vård....

 • Systemutveckling

  Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning, exempelvis utvecklingsprojekt av kundanpassad programvara, förvaltning av kundanpassad programvara, app-utveckling, API-tjänster,....

 • Volymavtal för programvaror 2005

  Detta avtal omfattar grundläggande villkor och rabattnivåer för produkter och tjänster som ingår i avtalet. Volymavtalen är inte ramavtal utan förutsätter någon form av upphandling, t.ex. ramavtal för programvaror....

 • Vård Skola Omsorg

  Ramavtalet Vård Skola Omsorg omfattar programvaror och tjänster som primärt används inom sjukvård, tandvård, hälsovård, kommunal omsorg, förskola, grundskola, gymnasium, högskola och universitet. Exempelvis....

 • Öppna programvaror 2010

  Detta ramavtalsområde omfattar programvaror med tillhörande tjänster som har licens godkänd av Open Source Initiative. Ramavtalet omfattar generella programvaror för offentlig sektors behov.