Till innehåll på sidan

Öppna programvaror 2010

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2011-04-01 - 2015-03-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2015-03-31

Detta ramavtalsområde omfattar programvaror med tillhörande tjänster som har licens godkänd av Open Source Initiative. Ramavtalet omfattar generella programvaror för offentlig sektors behov.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

  • Namn Senast uppdaterad
Senast ändrad: 2015-02-06