Till innehåll på sidan

Systemutveckling

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2019-05-08 - 2023-05-07

Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning, exempelvis utvecklingsprojekt av kundanpassad programvara, förvaltning av kundanpassad programvara, app-utveckling, API-tjänster, PaaS och programvaror för systemutveckling.

De konsulttjänster som omfattas av ramavtalet är sådana kompetenser som bemannar it och it-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Ramavtalet omfattar inga licenstjänster.

General Conditions and Special Conditions in english

The National Procurement Services publishes the translation of the General Conditions and Special Conditions as a service to interested persons but takes no legal responsibility for the translation or for any consequences arising from its use. Only the Swedish-language contract terms are valid.

Appendix General Conditions
Appendix Special Conditions for Consulting Services
Appendix Special Conditions for Open Source Software
Appendix Special Conditions for Private Cloud Computing Services
Appendix Special Conditions for Proprietary Software
Appendix Special Conditions for Public Cloud Computing Services
Notes on the General Conditions and Special Conditions

Det är vid avrop möjligt att kravställa på att filformat, gränssnitt m.m. ska följa öppna standarder. Bakomliggande skäl kan vara att säkerställa regelefterlevnad, interoperabilitet mellan olika it-system eller utbytbarhet av ett it-system. En bedömning av standarder har gjorts och det tillhandahålls en lista på öppna standarder. For English-language readers, we provide a list of open standards considered to fulfill the requirements of the EIF 1.0 definition of an open standard.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2023-01-05