Till innehåll på sidan

AV-produkter

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2013-02-26 - 2017-02-28 Förlängningsoption max t.o.m. 2017-02-28

Ramavtalsområdet omfattar AV-produkter med tillhörande tjänster som installeras och används i den offentliga sektorns verksamhet. Produkter som avropas ägs av den avropande kunden och kan inte avropas som tjänst, hyras eller leasas. Konsulttjänster som avropas är kopplade till AV-produkter som ägs av den avropande kunden.

Ramavtalet omfattar inte inredning för mötes- och konferensrum såsom möbler, skriv- och anslagstavlor, sken- och listsystem. Projektionsdukar och tavlor till projektorer kan avropas i samband med anskaffning av projektor/projektorer för att få en fungerande helhet. Det går inte att enbart avropa projektionsdukar och tavlor till projektorer.
Projektledning, installation och integration av AV-produkter ingår. Entreprenader så som nybyggnation, renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av mötes- och konferensrum, utbildnings- och hörsalar omfattas inte av ramavtalet. 

 

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

  • Namn Senast uppdaterad
Senast ändrad: 2015-02-06