Till innehåll på sidan

Digitala mötesrum

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2014-06-13 - 2018-06-30 Förlängningsoption max t.o.m. 2018-06-30

Ramavtalsområdet omfattas av produkter, tjänster och funktionstjänster inom Digitala mötesrum. Avrop sker med förnyad konkurrensutsättning.

  • Med digitala möten avses: videokonferenser och andra varianter av elektroniska och tekniska möten.
  • Med produkt avses: hårdvara och programvara så som projektorer, konferensbryggor, konferenstelefoner, inredning, tillbehör, bokningssystem etc.
  • Med funktionstjänst avses att ramavtalsleverantören samordnar och ansvarar för alla ingående delar i leveransen inklusive drift av den bakomliggande tekniska plattformen.

Avrop kan göras av produkter för eget ägande med eller utan tjänster och/eller funktionstjänst. Det är tillåtet att avropa tjänster för produkter som kunden anskaffat tidigare. Den inredning som kan avropas inom detta ramavtal är begränsad till inredning för Digitala mötesrum och dess unika behov.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

  • Namn Senast uppdaterad
Senast ändrad: 2022-02-04