Till innehåll på sidan

AV och videokonferens - hårdvara, programvara och tjänster

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2018-06-22 - 2022-06-30 Förlängningsoption max t.o.m. 2022-06-30

Ramavtal AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster omfattar produkter som Hårdvara, Programvara, Molntjänst, Kundunik tjänsteleverans, Konsulttjänster samt produktnära tjänster inom AV och videokonferens.

Ramavtalet tillgodoser behovet av bland annat produkter för bild-, ljud och foto samt produkter inom videokonferens och liknande audiovisuella (AV) produkter för elektroniska och tekniska möten. Det tillgodoser behov av leverans och installation i exempelvis nya eller befintliga mötes- och konferensrum, utbildnings- och hörsalar, vårdmiljöer samt i andra verksamheter, sammanhang och situationer där kunden har behov av att använda produkter som omfattas av ramavtalet.

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning (FKU).

Statens inköpscentral har tagit fram ett nytt stöd för enkel anskaffning av varor till mindre belopp på ramavtalet AV och videokonferens. Läs mer nedan.

eFKU – ett nytt stöd för enkel anskaffning på AV och videokonferens

Statens inköpscentral har tagit fram ett nytt stöd för enkel anskaffning av varor till mindre belopp på ramavtalet AV och videokonferens. Denna typ av avrop kan exempelvis omfatta ett mindre antal användarnära produkter som handburna kameror eller andra mindre avrop av varor som kan avropas på ramavtalet AV och videokonferens.

Avrop enligt på ramavtalet sker med förnyad konkurrensutsättning och dokumenten med de nya mallarna har fått benämningen eFKU (enkel förnyad konkurrensutsättning).

Läs mer om mallarna i eFKU och när de kan användas här

Avrop enligt FKU på AV och videokonferens av produkter, d.v.s. varor och tjänster, kan levereras som en del- eller helhetslösning för kundens it-miljö, kundunik tjänsteleverans, molntjänst och som en kombination av dessa.

Från och med den 1 april gäller en ny säkerhetsskyddslag. Nedan utkast till säkerhetsskyddsavtal bör därför justeras och anpassas vid avrop för att motsvara den nya lagstiftningens förutsättningar. Statens inköpscentral kommer framöver att publicera uppdaterade utkast med uppdaterat innehåll.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2023-01-09