Till innehåll på sidan

Skrivare som tjänst och produkt - Fördelningsnyckel

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2018-06-09 - 2022-06-08 Förlängningsoption max t.o.m. 2022-06-08

Ramavtalsområdet omfattar 7 st typkonfigurationer av multifunktionsprodukter för som minst utskrift, kopiering och scanning.

  • MFP A3 Avancerad
  • MFP A3 Enkel
  • MFP A3 Arkivbeständig
  • MFP A3 Säker
  • MFP A3 Snabb
  • MFP A4 Standard
  • MFP A4 Miljö

Tillhörande Tjänst som är möjlig att avropa är Support, Service och Underhåll som tillsammans bildar en paketerad tjänst kallad Servicenivå. Felrättning och Kundstjänst ingår i Servicenivå.

Leveranstiden är fastställd i två olika nivåer beroende på avropets omfattning.

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

Senast ändrad: 2021-06-09