Till innehåll på sidan

Telefoni och datakommunikation

Tidigare ramavtal

 • Fasta och mobila operatörstjänster

 • Fasta och mobila operatörstjänster och transmissionstjänster

  Detta ramavtalsområde omfattar tjänster (abonnemang) för fast, mobil telefoni och datakommunikation.

 • Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission

 • Fasta operatörstjänster

  Detta ramavtalsområde omfattar fasta operatörstjänster.

 • Fasta operatörstjänster samt transmission

  Detta ramavtalsområde omfattar fasta operatörstjänster och transmission.

 • Kommunikation som tjänst

  Detta ramavtalsområde omfattar paketerade tjänster för data och telekommunikation. Ramavtalen är i första hand framtagna för myndigheter som efterfrågar funktionellt beskrivna tjänster från en leverantör som äger och driftar den plattform som upprätthåller....

 • Kommunikation som tjänst 2008

  Detta ramavtalsområde omfattar datakommunikation, nätverk och telefoni. Ramavtalen innehåller paketerade funktioner för fast och mobil kommunikation via tal, bild och data. Ramavtalen är i första hand framtagna för myndigheter som efterfrågar en helhetslösning....

 • Kommunikationstjänster

  Ramavtalsområden Kommunikationslösningar, Telefoni, Infrastruktur, Samarbetslösningar. Mobiltelefoner kan dels köpas som tjänst tillsammans med andra tjänster i samma avrop på ramavtalet Kommunikationstjänster delområdena....

 • Mobila operatörstjänster

  Detta ramavtalsområde omfattar mobila operatörstjänster.

 • Mobila operatörstjänster samt transmission

  Detta ramavtalsområde omfattar mobila operatörstjänster samt transmission.

 • Mobiltelefoner

  Detta ramavtalsområde omfattar mobiltelefoner och tillbehör med tillhörande tjänster.

 • Mobiltelefoner 2012

  Detta ramavtalsområde omfattar mobiltelefoner och tillbehör med tillhörande tjänster. Den nya upphandlingen av Mobiltelefoner förväntas bli klar hösten 2016. Vi rekommenderar därför att avrop inför sommar och höst sker från nuvarande ramavtal. Observera att....

 • Nätverksprodukter 2012

  Detta ramavtalsområde omfattar ett brett och djupt utbud av nätverksprodukter och produktnära tjänster kring kommunikationslösningar med nätverksprodukter. Nätverksprodukter typ hubbar, switchar, routrar, kablage, osv. Säkerhetsprodukter typ brandväggar kryptering....

 • Telefoniprodukter

  Detta ramavtalsområde omfattar hårdvara och programvara såsom exempelvis telefoner och tillbehör, abonnentväxlar, kontaktcenter, hänvisningssystem så väl som tillhörande tjänster, exempelvis installation,....

 • Transmissionstjänster

  Detta ramavtalsområde omfattar transmissionstjänster som till exempel internetacesser.