Till innehåll på sidan

Mobila operatörstjänster

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2009-05-05 - 2013-05-05 Förlängningsoption max t.o.m. 2013-05-05

Detta ramavtalsområde omfattar mobila operatörstjänster.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

  • Namn Senast uppdaterad
Senast ändrad: 2022-02-04