Till innehåll på sidan

Tidningar och böcker

Tidigare ramavtal

 • Juridisk litteratur

  Detta ramavtalsområde omfattar juridisk litteratur och tillhörande tjänster. Avtalet kan användas för köp av juridisk litteratur. För detta ramavtalsområde gäller fastställd rangordning. En fast rangordning....

 • Prenumerationstjänster

  Detta ramavtalsområde omfattar administrering och hantering av beställarnas samtliga prenumerationer, av svenska och utländska tidningar och tidskrifter i tryckt och elektronisk form. Leverantören ska tillhandahålla och hjälpa avropande myndigheter att hantera....

 • Svensk litteratur exkl juridisk litteratur

  Detta ramavtalsområde omfattar litteratur utgiven i Sverige och tillhörande tjänster. Avtalet kan användas för köp av litteratur utgiven i Sverige. För detta ramavtalsområde gäller fastställd rangordning.....

 • Utländsk litteratur exkl juridisk litteratur

  Detta ramavtalsområde omfattar litteratur utgiven utomlands och tillhörande tjänster. Avtalet kan användas för köp av litteratur utgiven utomlands. För detta ramavtalsområde gäller fastställd rangordning.....