Till innehåll på sidan

Tryckeritjänster

Tidigare ramavtal

  • Tryckeritjänster - Förnyad konkurrensutsättning

    Detta ramavtalsområde omfattar: Förnyad konkurrensutsättning- för Kontorstryck (varor och tjänster som inte upptas i prisbilaga kontorstryck avseende rangordning) oavsett inköpsbelopp- för huvudsakliga produktioner av varor....

  • Tryckeritjänster - Rangordning kontorstryck (upp till 50.000 SEK)

    Detta ramavtalsområde omfattar: Fast rangordning - gäller ett visst urval av Kontorstryck.Visitkort, kollegieblock, brevpapper, säkerhetskuvert, korrespondenskort med kuvert, pappersmappar och kuvert.Vidare se prisbilaga kontorstryck som kan....