Till innehåll på sidan

Kaffe- och vattenautomater med tillhörande varor och tjänster

Tidigare ramavtal

Detta ramavtalsområde omfattar två delområden och inom detta område kan kaffeautomater, vattenautomater och varor till dessa avropas. Det går antingen att hyra eller köpa sina automater. Det är också möjligt att köpa varor (t.ex. kaffe och te) till redan ägda automater. Om man har behov av att hyra automat så ska även serviceavtal avropas. Vid köp är detta valfritt. Det går inte att avropa serviceavtal till redan ägda automater.

  • Kaffeautomater

    Vid avrop ska förnyad konkurrensutsättning genomföras. Avropsförfrågan ska innehålla information rörande den avropsberättigades geografiska utbredning i landet, övergripande information rörande den avropsberättigades....

  • Vattenautomater

    Vid avrop ska förnyad konkurrensutsättning genomföras. Avropsförfrågan ska innehålla information rörande den avropsberättigades geografiska utbredning i landet, övergripande information rörande den avropsberättigades....