Till innehåll på sidan

Kaffeautomater

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2019-04-23 - 2023-04-22 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-04-22

Vid avrop ska förnyad konkurrensutsättning genomföras. Avropsförfrågan ska innehålla information rörande den avropsberättigades geografiska utbredning i landet, övergripande information rörande den avropsberättigades behov samt en beskrivning av den avropsberättigades nuvarande lösning.

Inom detta delområde kan kaffeautomater tillsammans med tillhörande varor och tjänster avropas. Det är möjligt att både köpa och/eller hyra automater. Vid köp ska automat levereras fabriksny. Varor som kan avropas är t.ex. kaffe, te, pappersmuggar samt socker och mjölk i portionsförpackningar.

Det är inte möjligt att avropa kaffebryggare för hemmabruk, kapselautomater, varuautomater, kakor, mjölk i litersförpackning, godis eller frukt.

Vid avrop refererar den avropsberättigade vidare till de villkor och krav som finns beskrivna i ramavtalet och upphandlingsdokumentet. Vid behov kan avropsberättigad precisera villkoren i ramavtalet och komplettera med andra krav och villkor som finns beskrivna i upphandlingsdokumentet. I avropsförfrågan anges de tilldelningskriterier som kommer att ligga till grund för tilldelning av kontraktet. Vilka tilldelningskriterier som den avropsberättigade kan använda sig av framgår i Vägledningen i stycket Kravställning - tilldelningskriterier vid avrop.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Nordiska museet
Nordregio
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
RISE Research Institutes of Sweden AB
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank