Till innehåll på sidan

Städtjänster, Stockholms län

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2017-04-01 - 2021-03-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2021-03-31

Ramavtalsområdet omfattar städtjänsterna dagligstädning, periodisk städning, fönsterputsning samt golvvård. Vid avrop av tjänsten dagligstädning kan viss förbrukningsmateriel ingå.

Ramavtalet omfattar städtjänster som utförs inom Stockholms län.

All dokumentation i upphandlingen (ex. Allmänna villkor) finns i förfrågningsunderlaget under flik "Gemensamma dokument".

Prisjustering av fast timpris

Fast timpris gäller för timbaserade tjänster. Den 1 april varje år justerar Statens inköpscentral, mot bakgrund av Städindex framtaget av Statistiska centralbyrån, det fasta timpriset. Ramavtalsleverantörer har rätt att begära att det fasta timpriset i kontrakt justeras i enlighet med det.

Det fasta timpriset prisjusterades 2021-04-01 till 275,47 kronor. Från och med 2023-04-01 är det fasta timpriset fastställt till 289,93 kronor exklusive moms.

Övriga priser, det vill säga priser som fastställts vid en förnyad konkurrensutsättning, kan justeras i enlighet med ramavtalets villkor, se förfrågningsunderlaget avsnitt 7.11.5.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-02-15