Till innehåll på sidan

Städtjänster, Stockholms län

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2017-04-01 - 2021-03-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2021-03-31

Ramavtalsområdet omfattar städtjänsterna dagligstädning, periodisk städning, fönsterputsning samt golvvård. Vid avrop av tjänsten dagligstädning kan viss förbrukningsmateriel ingå.

Ramavtalet omfattar städtjänster som utförs inom Stockholms län.

All dokumentation i upphandlingen (ex. Allmänna villkor) finns i förfrågningsunderlaget under flik "Gemensamma dokument".

Prisjustering av fast timpris

Fast timpris gäller för timbaserade tjänster. Den 1 april varje år justerar Statens inköpscentral, mot bakgrund av Städindex framtaget av Statistiska centralbyrån, det fasta timpriset. Ramavtalsleverantörer har rätt att begära att det fasta timpriset i kontrakt justeras i enlighet med det.

Det fasta timpriset prisjusterades 2021-04-01 till 275,47 kronor. Från och med 2023-04-01 är det fasta timpriset fastställt till 289,93 kronor exklusive moms.

Övriga priser, det vill säga priser som fastställts vid en förnyad konkurrensutsättning, kan justeras i enlighet med ramavtalets villkor, se förfrågningsunderlaget avsnitt 7.11.5.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Nordiska museet
Riksdagsförvaltningen
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Svenska Filminstitutet
Senast ändrad: 2023-02-01