Till innehåll på sidan

Kommun övrig

Utgångna ramavtal

Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-12-31

Detta delområde omfattar konferenstjänster upp t.o.m. 150 personer och bokas direkt med anläggningen. I halvdag utan förtäring ingår möteslokal i fyra (4) timmar.

Angivna priser är exklusive moms.

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.


 • 1 Scandic Örebro Väst

  Västhagagatan 1B
  703 46 Örebro
  Konferensrum: 17
  Avtal 23.3-7731-19:181

 • 2 Nordic Camping Ånnaboda

  Ånnaboda 320
  719 41 Garphyttan
  Konferensrum: 8
  Avtal 23.3-7731-19:182

 • 3 Rosängen

  Sommarovägen 20
  702 30 Örebro
  Konferensrum: 5
  Avtal 23.3-7731-19:183

Senast ändrad: 2022-12-30