Hörsalsmöbler - Särskild fördelningsnyckel (t.o.m. 300.000 SEK vid varje avrop)

Utgångna ramavtal

Avtalsperiod: 2015-09-16 - 2019-09-15 Förlängningsoption max t.o.m. 2019-09-15

Detta delområde omfattar möbler till hörsalar och aulor och ingår i ramavtalsområde Möbler och inredning. Det finns även tillbehör att avropa. Endast produkter i leverantörernas produktlistor kan avropas. Till snabbguide.

Avrop kan ske med tillämpning av särskild fördelningsnyckel eller förnyad konkurrensutsättning:

  • Uppskattat värde till och med 300.000 SEK - särskild fördelningsnyckel. Avrop ska ske från den leverantör som bäst kan tillhandahålla det behov man har utifrån angivna krav (se vägledning, under gemensamma dokument). Ingen rangordning finns.
  • Uppskattat värde över 300.000 SEK - förnyad konkurrensutsättning. Avrop ska ske genom att avropande myndighet upprättar en avropsförfrågan och inbjuder samtliga ramavtalsleverantörer att lämna avropssvar i enlighet med de villkor och krav som avropande myndighet anger. (se vägledning, under gemensamma dokument)

Observera att vid avrop som föregås av förnyad konkurrensutsättning kan bättre prisvillkor överenskommas. Priserna i produktlistorna gäller inte vid förnyad konkurrensutsättning.
 

Läs mer

För att välja avropsform klicka nedan

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Senast ändrad: 2019-08-13