Avropadagen 2020

Välkomna hit till avropa.se där Avropadagen fortsätter efter att livesändningen är över!

I högerkolumnen finns länkar till informationsfilmer som ni själva kan titta på när det passar er. Där kan ni ta del av:

  • Ramavtalet revision- och granskningstjänster - nytt ramavtalsområde med avtalsstart i mars i år. Vi går igenom vad som kan avropas från de 6 delområdena samt kravkatalogen och det stöd som finns på avropa.se
  • Ramavtalet tjänstefordon - nytt ramavtal sedan i februari. Vi går igenom ramavtalet där vi även informerar om den nya förordningen som trädde i kraft den 1 juli
  • Samt en kort informationsfilm med några tips kring vilka ramavtal som kan vara extra aktuella under den rådande pandemin

Stort tack till er som deltog i Avropadagen!
Till er som föranmält er till Avropadagen kommer en enkät att skickas ut inom kort där vi tacksamt tar emot era synpunkter.

Avropadagen 2020.jpg

Missade du livesändningen eller delar av livesändningen?
I början av v.44 kommer allt material från Avropadagen, inklusive livesändningen, finnas publicerat på denna sida.

Programmet innehållet bl.a. information från Statens inköpscentral och en föreläsning av vår externa gäst, chefsjurist Anders Asplund från Upphandlingsmyndigheten, som kommer att prata om upphandling och Covid-19, t.ex. direktupphandling p.g.a. synnerlig brådska och ändringar av ramavtal och kontrakt p.g.a. oförutsedda omständigheter.

Senast ändrad: 2020-10-23