Avropadagen 26 maj

Tack för att ni deltog på Avropadagen! Här kan ni ta del av presentationerna samt de förinspelade informationsfilmerna kring olika ramavtal.
 
Aktuellt på upphandlingsenheterna/förvaltningsenheten:
Länk till enheten för upphandling av IT och telekoms presentation

Länk till enheten för upphandling av varor och tjänsters presentation

Länk till enheten för ramavtalsförvaltnings presentation
 

Vi behöver dig! Betydelsen av synpunkter om ramavtalen under förstudiefasen:
Länk till presentation
 

Agenda 2030, Att ställa om till hållbar utveckling –hur gör vi? Emma Sterky:
Länk till Agenda 2030s presentation
 

Upphandlingsmyndigheten, Lagen om upphandlingsstatistik och Upphandlingsmyndighetens uppdrag som statistikmyndighet. Lena Forsmark:
Länk till UHMs presentation

 


Informationsfilm – Ramavtalet Bemanningstjänster

Statens inköpscentral informerar om det nya ramavtalsområdet Bemanningstjänster med avtalsstart i april 2021. Vi går igenom vad som kan avropas från de 2 olika yrkesområdena (Kontorstjänster samt IT-tjänster) samt berättar mer om hur man avropar genom rangordning och förnyad konkurrensutsättning.

Länk till presentation

 


Informationsfilm – Ramavtalet Rekryteringstjänster

Statens inköpscentral informerar om det nya ramavtalsområdet Rekryteringstjänster med avtalsstart i november 2020. Vi går igenom vad som kan avropas från de 4 olika yrkesområdena (Kontorspersonal, IT-chefer och IT-specialister, chefer samt spetskompetens) samt berättar mer om hur man avropar genom rangordning och förnyad konkurrensutsättning.

Länk till presentation

 


Informationsfilm – Ramavtalet Identifiering och behörighet

Statens inköpscentral informerar om det nya ramavtalsområdet Identifiering och behörighet med avtalsstart i mars 2021. Vi går igenom vilka tjänster och produkter som kan avropas från ramavtalet samt berättar mer om hur man avropar genom särskild fördelningsnyckel och förnyad konkurrensutsättning.

Länk till presentation

 


Informationsfilm – Ramavtalet Datacenter, delområde Telefoniprodukter

Statens inköpscentral informerar om det nya ramavtalsområdet Datacenter, delområde Telefoniprodukter, med avtalsstart i januari 2021. Vi går igenom vad som kan avropas från ramavtalet samt vad man kan tänka på vid avrop.

Länk till presentation

 


Informationsfilm – Ramavtalet Klient, datorer och tillbehör

Statens inköpscentral informerar om det kommande ramavtalsområdet Klient, datorer och tillbehör, med avtalsstart i juli 2021. Vi går igenom vad som kan avropas från ramavtalet samt berättar mer om hur man avropar genom dynamisk rangordning och förnyad konkurrensutsättning.

Länk till presentation

(Text ovan länkar till filmer på Youtube)

Inom ett par veckor kommer även en inspelning från Avropadagen att publiceras här som ni kan ta del av i efterhand.

Banner bredare.png

Senast ändrad: 2021-11-16