INSTÄLLT - Förmiddagsseminarium - Företagshälsa, glasögon, bemanningstjänster samt rekryteringstjänster

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Förmiddagsseminarium - Företagshälsa, glasögon, bemanningstjänster samt rekryteringstjänster
Plats:
Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm
Status:
Sista anmälningsdatum har passerat


Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet bjuder in till seminarium som riktar sig till personal på myndighetens HR-avdelning. Arbetar du på en HR-avdelning eller ska avropa från nämnda Ramavtal är du varmt välkommen.

 

Syftet med seminariet är att ge deltagarna information om ramavtalen och ge praktiska råd inför avropet. Vi går igenom hur man kompletterar med egna behov och vad som kan preciseras vid avrop från nämnda Ramavtal.

 

 

Program

08.30-09.00 - Registrering och kaffe med smörgås

09.00-09.45 - Praktisk tillämpning av bl.a. de upphandlingsrättsliga principerna, förnyad konkurrensutsättning, rangordning samt utvärderingsmodeller.

09.45-10.45 - Företagshälsa och Glasögon

10.45 -10.55 – kortare paus

 

10.55 -11.30 – Bemanningstjänster

 

11.30 -11.50 - Rekryteringstjänster

11.50-12.00 - Frågor

 

Målgrupp

Målgruppen är primärt HR-personal på en myndighet där upphandling inte är kärnverksamhet men även en upphandlare på en myndighet som använder eller ska använda nämnda ramavtal kan ha nytta av seminariet.

 

När och var?

Tisdag den 17 mars 2020, klockan 09.00-12.00, frukost från 08.30, på Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.

 

Anmälan

Skriv gärna ner vilka frågor du vill få belysta när du gör din anmälan. Detta hjälper oss att utforma ett relevant seminarium.

Sista anmälningsdag är torsdag den 12 mars. Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande, men om du får förhinder ber vi dig avanmäla dig snarast. Du kan också överlåta din plats.

 

Det kommer att serveras kaffe med smörgås. Du kan i samband med anmälan föra fram eventuella behov beträffande kosten.

 

Kontakta oss vid frågor:

 

Karl Ekman, 08-700 08 93, karl.ekman@kammarkollegiet.se

Ramavtalsservice, 08-700 07 70, ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

 

Välkommen!